Allmänt om borttagning av tatueringar med laser

Metoden att ta bort tatueringar med laser är väl beprövad och dokumenterad men det ska sägas på en gång, det är betydligt lättare att skaffa en tatuering än att ta bort den. Det är i princip omöjligt att ge en förutsägelse hur behandlingen kommer att gå per telefon. Är du osäker efter att vi har haft kontakt, rekommenderar vi alltid en gratis konsultation med testbehandling på ett litet område.

Hur tar man bort en tatuering?

Laserljuset passerar genom huden och tas upp av färgen i tatueringen. Olika laserljus används på olika färger i tatueringen. De korta laserpulserna skapar då något som kallas för fotoakustisk tryckvåg och med rätt våglängd på laserljuset i kombination med tryckvågen sprängs de mikroskopiska tatueringspigmenten till mindre delar.

Sedan bryts färgpigmentet ner av hudens makrofager (el. ätarceller – en typ av vita blodkroppar). Det nedbrutna pigmentet forslas sedan bort av lymfsystemet. Det är en långsam process för kroppen som pågår under ca 1-2 mån efter behandlingstillfället. Därefter kan man behandla igen med 4-8 veckors mellanrum tills tatueringen bleknat bort.

Frustrationen med traditionell tatueringsborttagning har varit att det kan ta upp till 10-15 behandlingar för att ta bort det oönskade bläcket från huden. Med den rekommenderade 2 månaders intervall mellan behandlingarna, kan det ta över ett år att komma till slutresultatet.??Den begränsande faktorn vid behandling av en tatuering har varit att vita gasbubblor utvecklas under huden som hämmar lasern från att vara effektiv.

Läkare konstaterade dock att efter 20 minuter så var bubblorna borta, vilket möjliggör en andra behandling. Att vänta 20 minuter och upprepa behandlingen kallas R20-metoden, och gör det möjligt för tre behandlingar på några timmar.

En spännande ny behandlingsmetod, kallad RO-metoden, eliminerar nu 20 minuters väntan mellan behandlingarna. Genom att placera en vätska på huden, perfluorodekalin, så elimineras de vita gasbubblor nästan omedelbart, vilket möjliggör de fyra behandlingar som ska utföras i snabb följd. En studie visade att denna behandling var säker och att tatueringar togs bort snabbare än med traditionell metod.

Vi använder Irradia Q switchad laser som är, enligt vår mening, den säkraste lasern för borttagning av tatueringar på marknaden.

Vi kan erbjuda

Traditionell borttagning där du väntar 2 månader mellan varje behandling.

R20-Metoden, här görs 3 behandlingar vid ett och samma besök med 20 min väntan i mellan.

R0-Metoden som innebär att du får motsvarande 4 behandlingar som traditionell metod. Här använder vi en ny unik specialvätska från USA. Detta motsvarar 8 månaders väntan på samma resultat vid ett och samma besök. Detta är ett val för dig som snabbt vill bli av med din tatuering.